10A13 vào báo danh nào =)) lớp ngta báo danh hết trơn r kìa

Top