các bài hát Suju được cover=piano

zzzboy96

Member
Mr.Simple
[video=youtube;BoVrtYegPU0]http://www.youtube.com/watch?v=BoVrtYegPU0&feature=plcp&context=C3a88f23U DOEgsToPDskLFPhDqw3JqHBRYK4I40giW[/video]
Acha
[video=youtube;BwidhNMIgJg]http://www.youtube.com/watch?v=BwidhNMIgJg&feature=plcp&context=

-6QHZWwf_Jhy4z2KUr[/video]
Superman
[video=youtube;P_g6p9H8g1g]http://www.youtube.com/watch?v=P_g6p9H8g1g&feature=plcp&context=C3d5ebf5U DOEgsToPDskJfQyzvuqTTTetrP_UDjFWz[/video]

Quay = webcam nên chất lượng ko tốt.thông cảm
 
Top