Marie Curie /// 10 B 08 /// vào đây chém nhé!

duy.chuot1996

New Member
@khanhhung: cái thầy gì đó hỏi có chuyển wa A3 ko,mẹ tui chuyển wa lun :d
giống Ngoc Ánh cũg wa A3 lun a' :)))))))))))))))))))
@zip: uhm t nè!!!!
 

khanhhung2202

New Member
bó tay, đi hết, lớp này đang mún girl đi het boi vi girl lop này ko đạt chuẩn (ko fai vì ngoại hinh..ma vi tinh chat) đưa nữ đi hết, tuyển nam vao thoy :))
 
Top