Trường THPT Marie Curie trong chương trình Campus Tour Chàng trai năm ấy

[ẹc]

...
Staff member
Trường THPT Marie Curie trong chương trình Campus Tour Chàng trai năm ấy (Bản Full) đầy đủ tất cả sự kiện bao gồm:
+ Hoạt động Chào cờ đầu tuần của Trường THPT Marie Curie TP. Hồ Chí Minh
+ Giao lưu cùng anh Lý Minh Tùng
+ Giao lưu cùng ca sĩ Phạm Quỳnh Anh
+ Giao lưu cùng ca sĩ Hứa Vỹ Văn
+ Giao lưu cùng ca sĩ Sơn Tùng MTP

 
Top