Vũ khí trí năng có thể thay thế con người chiến đấu không?

vukhitrinang.jpg

(Hình minh họa)
Trí năng nhân tạo là một môn học mang tính tổng hợp, nó là một bộ phận khoa học của máy tính, chủ yếu nghiên cứu dùng máy móc để thực hiện một số hoạt động trí lực của con người. Trí năng nhân tạo có thể dùng trong quân sự thì sẽ tạo ra vũ khí trí năng nhân tạo.
Con người đã lợi dụng máy tính điện tử để có thể mô phỏng việc học tập của mình với sự suy lý, giải quyết vấn đề , những quyết sách phụ trợ và kỹ thuật của hoạt động trí năng, chế tạo ra vũ khí có tính tự chủ, phân biệt giữa ta và địch, tự chủ phân tích phán đoán và có năng lực quyết định. Ví dụ, có thể thự tiến hành phân biệt đối với mục tiêu, phán đoán và lựa chọn đạn đạo trí năng, mìn trí năng, thủy lôi trí năng, xe tăng trí năng, có thể tự chủ phán định các loại chất độc hóa học mà kẻ địch tung ra, đồng thời lựa chọn yêu cầu khử trùng chất độc hóa học đối với những chiếc xe nhiễm độc và các khu vực bị nhiễm độc, tiến hành khử trùng rô bốt (người máy) của việc tiêu độc, có thể tự động quan sát chiến trường. Hiện nay, một số nước đều đang thiết kế một số vũ khí trí năng nhân tạo, bao gồm không cần người điều khiển như xe trinh sát, đạn đạo trí năng, rô bốt quân dụng dưới nước, thợ lặn trí năng và rô bốt chuyên làm một số bài tập nguy hiểm. Nhưng muốn thực hiện việc áp dụng vũ khí trí năng để thay thế con người chiến đấu thì trước mắt còn có con đường rất dài cần phải đi.
 
Top