Thông điệp tiết kiệm nước của các bạn trẻ Việt Nam

[ẹc]

...
Staff member
Thời gian vửa qua Damtv đã có làm clip H2O để cảnh báo việc sử dụng nước bất hợp lý và kêu gọi tiết kiệm nước.
Tắt nước khi thật sự không dùng đến ...
Tắt nước và sử dụng nguồn nước hợp lý ...
Tắt nước là trách nhiệm của mỗi cá nhân ...
 
Top