Làm thế nào mà tên lửa có thể phóng vệ tinh lên trời?

[ẹc]

...
Staff member
vetinh.jpg

Phóng vệ tinh lên trời
Căn cứ vào tác dụng của tên lửa, tên lửa có thể chia thành nhiều loại như tên lửa vận tải, tên lửa hàng không, tên lửa thăm dò, tên lửa lên mặt trăng, tên lửa cần thiết để phóng vệ tinh là tên lửa vận tải. Tên lửa chở vệ tinh đa phần là tên lửa vận tải cấp III, vệ tinh được lắp ở phía trên cùng của tên lửa, phía ngoài vệ tinh có lồng chỉnh lưu với tác dụng bảo vệ. Khi tên lửa đốt lửa, đầu tiên động cơ cấp I phía dưới cùng của tên lửa khởi động, đẩy tên lửa tiến thẳng lên phía trên, sau khi tên lửa bay ra khỏi tầng khí quyển dày đặc, động cơ cấp I tắt lửa, sau đó tách ra và tự động rơi xuống. Lúc này, động cơ cấp II đốt lửa, tiếp tục tăng tốc. Khi tên lửa đạt tới tốc độ cao nhất định, động cơ cấp II lại tắt lửa, tách ra, rơi xuống. Động cơ cấp III và vệ tinh sau khi cùng trượt một khoảng cách, tới gần quỹ đạo đã định thì lại đốt lửa, tăng tốc, bắn vệ tinh ra ở nơi đã định khiến nó tiến vào quỹ đạo đã định.
 
Top