V2 30 ♣ Bang Huyn ♣ Me - Diversity

Lâm Minh Khang

Đội HLV số 4 - Trưởng nhóm
- Tôi quyết định chọn em: Nguyễn Bá Huy
- Nhận xét : góc mặt đẹp, cá tính
- Lý do em nên về đội tôi : Nhóm 4 đang có 1 dự án lớn, rất phù hợp với em. Mong em tham gia với nhóm 4
 
Top