V2 21 ♣ duy.incredible ♣ Shameless

Hanphotography

Đội HLV số 3 - Trưởng nhóm
Thay mặt team 3 tôi chính thức chọn em Lê Đăng Duy
Nhận xét của team: Em có gương mặt nam tính & phong cách ổn.
Đến với nhóm em sẽ được làm việc với 1 ekip chuyên nghiệp và hỗ trợ em tối đa trong việc tạo dựng phong cách tốt hơn nữa.
 
Top