Cách copy nội dung trong trang Wattpad.com

[ẹc]

...
Staff member
Cái này do 1 admin bên mình cần lấy nội dung mà lấy không được vì thế mình chỉ cách làm.
Bước 1: Save nguyên trang web có nội dung cần copy về máy tính.
Bước 2: Mở file *.html vừa mới down về bằng notepad
Bước 3: Tìm đến đoạn <div class="textbody hide_when_description" id="storyText" style="-moz-user-select: none;"> và xóa nó đi.
Bước 4: Save file *.html đó lại
Bước 5: Mở file *.html đó ra bằng Firefox và copy nội dung cần thiết.
 
Top