Yêu thầm - Lương Bích Hữu

supercow

New Member
[AUDIO]http://cloud.mariecurie.biz/u/media/files_2/mzzu2zdtytmkmxnmjl5m_www-buithixuan-info_www-mc2day-net_.bmc[/AUDIO]

Cái này là quay trong đêm văn nghệ ở trường. Do Cow hok có pro nên chất lượng hơi kém, quay hơi bị rung ( quay lâu mỏi tay mờ ) . Thông cảm ha :D
 
Top