[Miss][17][chIp.nhOx] - thÀnh ziÊn A1 fAm >.<

chIp.nhOx

New Member
@ serious_cuong : hIz.. hOk nỔi Âuz.. thAm zA chO zUi hOy Àk =] mÝ chỴ sYnh lẮm ^^ mÝ chỴ đẬu hIk chỨ hOk tỚi lưỢt mÌnh Âuz @};-
@ Chicken Knight : tKs nhÁz T :x
@ [Bear]242 : tKs pẠn nhÌu nhA ^^ :x
@ syu nhân : hỲ hỲ tKs A Ạk ^^!
@ |Mèo| ngố : :| tKs pẠn ngAz ^^
@ countryofmush : OkiE >:D< tkS mỲ hÁz :banhbao29:
 
Top