http://mariecurie.biz/panorama || Giới thiệu hỉnh ảnh Panorama của trường Marie Curie đến mọi người là 1 cách để bạn thể hiện lòng tự hào khi được học dưới mái trường này.
"Các bạn có thể dùng chuột phóng to, thu nhỏ, quay qua phải, quay qua trái của tấm hình để có thể xem hình trọn vẹn."
Viết cảm nghĩ của bạn X
Photography: Lam Minh Khang
Creater: Le Hoa Binh
Location: Marie Curie schoolyard
Hosting: Marie Curie Forum