Thiên Long Bát Bộ - Hình đẹp lém bà kon ^^!

cujbaptjensjnh

New Member
hb2.jpg


Kiều Phong

22.jpg


A Châu

8.jpg


A Tử

17.jpg


Đoàn Dự

18.jpg


Vương Ngữ Yên

20.jpg


Hư Trúc

7.jpg


Mộ Dung Phục

9.jpg


Du Thản Chi

2.jpg


Đoàn Chính Thuần

10.jpg


Ác quán mãn doanh Đoàn Diên Khánh (Tức là anh trai Đoàn Chính Thuần đó)

14.jpg


Vô ác bất tác Diệp nhị nương (Mẹ ruột của Hư Trúc Đại Sư)

5.jpg


Hung thần ác sát Nhạc lão tam (Nam Hải Ngạc Thần) - Hehe, ông nì là đệ tử của Đòan Dự

12.jpg


Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc

19.jpg


Mộc Uyển Thanh

13.jpg


Mã Phu Nhân

15.jpg


Chung Linh

11.jpg


Cưu Ma Trí

16.jpg
 

sexismylife93

New Member
Ðề: Thiên Long Bát Bộ - Hình đẹp lém bà kon ^^!

Vương Ngữ Yên đẹp nhất , tại vì Lưu Diệc Phi đóng vai đó mà :">

Rest là fan của Lưu Diệc Phi \:d/
 
Top