avatar+animations- hình thập cẩm (-O.O-)

cobala

New Member
SadTeddyBear.png
PolaroidCameranPics.png
IHeartYou-4.png

LoveisMemory.png
MissYou.png
heartinhand.gif
melody.jpg

sohee.jpg
sodlf**sdyfldhkd.JPG
any.JPG

card.jpg

hos.JPG
hos.JPG

ehdqkdqosem.JPG

xmas.JPG

ti.JPG

ghtnebtm_copy.JPG
yeah1.com_teen_080606032051343%5B1%5D.gif
080607043297931.gif
080607043297932.gif

080607043297933.gif
080607043448226.gif
080607043448225.gif

080607043544504.gif
080525053112551.gif

080525053112552.gif
080519030442166.gif
080519030335179.gif

0805190301154713.gif
080519025881237.gif
080519025969743.gif

0805190258812312.gif
080519025881239.gif
080519030081948.gif

080519030081947.gif
080519030115477.gif

sunhouse_q2_cover.GIF
071116_gunbang_s_o.gif
071012_gunbang_s_o.gif
080128_gunbang_s_o.gif
080114_gunbang_s_o.gif

Bạn nào thấy đẹp nhớ bấm nút Cám ơn khích lệ tinh thần :83:
 

cobala

New Member
Ðề: avatar+animations- hình thập cẩm (-O.O-)

Zậy là máy bị dính virus lun oi` đó ;)) virus nì dzô hại, bị dính hem sao :union-22:
 
Top