Khung Chữ

rko_4180

New Member
có thể dùng Image Ready ghi chữ vào

nateon0.gif


s9.gif


skin104.jpg


skin133_235665.jpg


skin136_300575.jpg


skin241.gif


skin91_176401.jpg


ss5.gif


ss.jpg


blue_heart.gif


br_skin.gif


05_s.gif


050715_cb_mini_skin2.gif


050809_cb_mini_skin-2.gif


051101_cb_mini_skin_2.gif

credit: y1
 
Top