Xe tăng ngắm trúng mục tiêu ra sao trong nghiêng ngả?

xetang.jpg

(Hình minh họa)
Xe tăng vốn có khả năng việt dã rất cao siêu, trong quá trình chiến đấu, do tình hình mặt đất phức tạp, xe tăng rất nghiêng ngả. Như vậy, hỏa pháo trên xe tăng muốn bắn trúng mục tiêu trong khi tiến lên, như thế nào mới có thể ngắm trúng được?
Đã có lần vấn đề này làm cho con người phải đau đầu, sau này, nhân viên thiết kế đã lắp bộ phận ổn định 2 hướng của hỏa pháp trên xe tăng. Điều này bảo đảm cho xe trong khi nghiêng ngả vẫn có thể đánh mục tiêu một cách chuẩn xác.
Bộ phận ổn định 2 hướng của pháo do bộ phận truyền cảm và cơ cấu thực hiện hợp thành, có thể trong chuyển động tự động ổn định, hỏa pháo và súng máy trên góc cao thấp và góc phương hướng vốn đã được định cho để đảm bảo hỏa pháo không chịu sự ảnh hưởng của sự chuyển hướng và sự chuyển động của xe. Sau khi máy tính định góc cao thấp cho hỏa pháo bắn, bộ phận hướng ổn định cao thấp thì nòng pháo ổn định trên vị trí đã được định cho. Nhưng, trong khi chuyển động xe tăng sẽ tùy vào sự nhấp nhô của địa hình mà phát sinh chấn động nghiêng ngả, nòng pháo cũng sẽ tùy vào xe mà trên ngửa dưới cúi. Lúc này, bộ phận truyền cảm của con quay trong bộ phận ổn định hướng cao thấp lập tức cảm nhận thấy góc cao thấp của nòng pháo đã có sự thay đổi. Thế là, lượng biến đổi của sự cảm nhận được chuyển thành ký hiệu điện tín, sau khi đã phóng đại thông qua cơ cấu thực hiện tăng thêm sửa chữa đối với hỏa pháo, làm cho nó nhanh chóng khôi phục đến vị trí nó đã định ban đầu, bảo đảm ngắm trúng mục tiêu một cách chuẩn xác.
 
Top