Chương trình văn nghệ 17/11/2012

[ẹc]

...
Staff member
Vé của chương trình văn nghệ ngày 17/11/2012 đã được bán với giá 50.000đ.
Đây là 1 giá vé thích hợp cho 1 chương trình hấp dẫn của trường Marie Curie.
GbrNR.jpg
 
Top