Thông báo xem danh sách lớp năm học 2012 -2013 khối 11 và 12

Marie Curie

Administrator
TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

THÔNG BÁO
( V/V XEM DANH SÁCH LỚP
KHỐI 11 -12 NH 2012 -2013

1. Học sinh xem danh sách lớp cũ ( NH 2011 -2012) để biết lớp NH 2012- 2013 ( Lớp mới)
2. Học sinh xin chuyển lớp, chuyển ban xem danh sách lớp cũ để biết lớp mới
3. Học sinh Lưu Ban NH 2011 -2012 xem danh sách riêng
4. Học sinh Bảo lưu xem danh sách lớp riêng
5. Học Sinh chuyển đến xem danh sách lớp riêng.
· HƯỚNG DẪN
- Học sinh chọn dấu mũi tên ở cột D trên file excel để chọn tên lớp NH 2011 -2012 và xem lớp NH 2012 -2013 ở cột E

LƯU Ý: TỪ LỚP 11B05 ĐẾN 11B10 CỦA NĂM HỌC 2011 -2012 CÓ ĐIỀU CHỈNH VỀ XẾP LỚP. HỌC SINH THEO DÕI DANH SÁCH TRÊN ĐỂ BIẾT LỚP NH 2012 -2013

[ipage]https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArBwFTLt58eJdHRpU1daU05UMVVsZW5Ja2dudU5RTWc[/ipage]
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArBwFTLt58eJdHRpU1daU05UMVVsZW5Ja2dudU5RTWc
 
Top