B13 nk 2009-2012 - Văn nghệ "dân ca 3 miền"

[ẹc]

...
Staff memberTrí Khang Lương

with Dinh Doan Phu, Anh Tiến Nguyễn, Cáo Quý Phái, Trần Công Quý, Trung Apu, Mai Trinh Nguyen Hoang, Thu An, Le Van Lee, Khanh Young Bae,Phuong Phuong Pham, Quynh Dang Kim Khanh, Camat Loi, Christian Luu, PA Nhỏ,Đan Thanh Nguyễn, Vinh Nguyễn, Tõn Nguyễn, Trang Le, Chánh Đỗ, Loc Vo, Beo Chebe, Phuong Thi and Thái Vy.


 
Top