12B5 nk 2008-2011 - Những ngày cuối cùng (phần 2)

Marie Curie

Administrator
Những ngày cuối cùng học và vui chơi tại trường Marie Curie.
Tất cả...sẽ mãi mãi là những kỉ niệm đẹp.

12B5 - WE AREN'T THE ONLY BUT IS NO.1...FOREVER...

247847_1712750420285_1283903959_31456818_2888638_n.jpg

247866_1713994811394_1283903959_31458341_8042775_n.jpg

247875_1713989331257_1283903959_31458321_7569711_n.jpg

247944_1714002291581_1283903959_31458376_2481387_n.jpg

247969_1713999291506_1283903959_31458362_4705868_n.jpg

248227_1712748020225_1283903959_31456811_5919549_n.jpg

248261_1714007531712_1283903959_31458398_4149126_n.jpg

248272_1712746580189_1283903959_31456806_2145692_n.jpg

248327_1712744700142_1283903959_31456799_1488755_n.jpg

248502_1712749020250_1283903959_31456814_797986_n.jpg

248584_1713988731242_1283903959_31458318_5452388_n.jpg

248662_1712754860396_1283903959_31456831_2555262_n.jpg

248690_1714005651665_1283903959_31458387_6089170_n.jpg

248747_1712746460186_1283903959_31456805_5168033_n.jpg

248978_1714003811619_1283903959_31458380_5225877_n.jpg

249125_1713991611314_1283903959_31458333_3175961_n.jpg

249151_1714000531537_1283903959_31458369_7072177_n.jpg

249316_1713984891146_1283903959_31458303_4808022_n.jpg

247477_1712757100452_1283903959_31456837_3667432_n.jpg

247576_1713986291181_1283903959_31458309_8171690_n.jpg

247631_1714002051575_1283903959_31458375_5138903_n.jpg

247750_1714008491736_1283903959_31458402_136353_n.jpg

250862_1712753660366_1283903959_31456827_7035307_n.jpg

249358_1713997131452_1283903959_31458348_1019148_n.jpg

249527_1712746180179_1283903959_31456804_650270_n.jpg

249657_1712744940148_1283903959_31456800_1776959_n.jpg

249829_1713985611164_1283903959_31458307_4201489_n.jpg

249864_1713993011349_1283903959_31458336_1413450_n.jpg

250027_1712748380234_1283903959_31456812_4842999_n.jpg

250127_1712754580389_1283903959_31456830_2339418_n.jpg

250242_1712752940348_1283903959_31456825_1914991_n.jpg

250359_1713984171128_1283903959_31458302_6271114_n.jpg

250372_1712752140328_1283903959_31456823_2168202_n.jpg

250425_1713988011224_1283903959_31458315_8118037_n.jpg

250482_1713985371158_1283903959_31458306_5417048_n.jpg

250544_1713988331232_1283903959_31458316_1624756_n.jpg

250584_1713990131277_1283903959_31458325_2344181_n.jpg

250630_1713999851520_1283903959_31458365_447190_n.jpg

250647_1714006611689_1283903959_31458395_191923_n.jpg

250737_1712752620340_1283903959_31456824_7105314_n.jpg

250752_1714007931722_1283903959_31458400_1073112_n.jpg

250767_1712753900372_1283903959_31456828_7118909_n.jpg

250804_1713984011124_1283903959_31458301_5462809_n.jpg

250822_1712753180354_1283903959_31456826_7776382_n.jpg

250927_1713998131477_1283903959_31458356_2089206_n.jpg

250943_1714009891771_1283903959_31458408_4293791_n.jpg

250945_1714007171703_1283903959_31458396_394415_n.jpg

250985_1714004131627_1283903959_31458381_6735320_n.jpg

250871_1714008131727_1283903959_31458401_6757391_n.jpg


From the album:
Những ngày cuối cùng... by Rin Ayame Kami

In this photo: Barbie Rio (photos), Châu Nguyễn, Kỳ Nguyễn (photos), Le Hoa Binh (photos · remove tag), Bin Vũ (photos), Freddie Hinh, Phạm Tiên (photos), Mai Khoi Pham (photos), Huong Cao, Louis Phan (photos), Oanh Nguyen (photos), Nhu Nguyen, Mikel Cuong, Nguyen Binh Vu (photos), Bun Chhon Hoang Gia (photos), Thao Do, Ku Quay (photos), Hoys BảoBảo, Eve Do (photos), Bibi Yoki, Lyxie Liang (photos), Pín Gấu (photos), Cĩn Tưng, Nguyen Thi Phi Yen (photos), Hến Hăm Hở, Kippi An (photos), Chris Huynh, Linh Neo (photos), Lucy Pham (photos), Nhã Vy (photos), Pe Zai (photos), Phung Trinh, Bonnie Tú (photos), Mai Huynh Bao Tran (photos), Ngocsang Pham (photos), Châu Phạm, Helen Red (photos), Quang Minh Nguyễn Đình, Chery Pearl, Feebee Tran (photos), Thanh Tuyền Trần (photos), Nguyen Stephen, Louis Tran (photos), Huden Yung (photos), Sophia Ngo (photos), Thuy Xink (photos), An Nguyen, Le Nguyen Minh Huy (photos), Bin Kuteen
 
Top