Reported Visitor Message by [MCR]-LilF

[MCR]-LilF

Bad Cutter
[MCR]-LilF has reported a visitor message.

Reason:
oh...anh nói thế cho nó đừng có làm ầm nên nữa
chứ con nhỏ đó anh thấy cm cũng láo lắm
Profile: [MCR]-LilFhttp://www.mariecurie.biz/p/member.php?vmid=1221#message1221
Assigned Moderators: pe_nhim26, ghost10b13

Posted by: heo3bie
Original Content:
anh LilF uj ...... naj? anh n0aj " nc w bạn gái của thằng MrA như dậy nó bực là phải con nhỏ có nói gì em đâu mà la gây chiện " .... le aj za ....
 
Top