(¯`·.(¯`·.(¯`·..—-»»CLB_Dòng Sông Xanh««—-.·´¯).·´¯).·´¯)

nah_sj13_2134

New Member
Xjn chao` cac a cac chj
e la hox sjnh moj cua truog nen co nhju` bo~ ngo~
kjnh mong cac a cac chj jup do nhaz
e cug la` thanh vjen cua CLB DSX do
Rat vuj dz lam` wen cug cac a cac chj nhaz
;)):x;))
 
Top