10B13 NK 09-12 vào nhé :X

Sun.Ha

New Member
Tuị nó chửi lộn mới có đề tài dui,chả thấy chán!!!!chửi nưã đêêêê.......:banhbao29::banhbao29::banhbao29::banhbao29:

Ê sao hnay khai giảg chả thấy thằg nào mặc áo dài vậy?????!!!!!:-&
 
Top