nhox_luvly

Nơi ở
o0o heat blood o0o
Giới Tính
Female
Trường
ma'm zuoc' có zui`
Lớp
hok bit' nua~

Chữ ký

nh0x_luVly
:em143: N_H_O_X_L_U_V_LY :em151:
im am me !!!:th_069: :th_069: :th_069: :th_069:


[MARQUEE] ... đối với vũ trụ anh chẳng lè ai kả...nhưng đối với 1 người kả vũ trụ lè anh :em19: :em55: [/MARQUEE]
Top