john hieu

Luôn luôn lắng nghe...
Website
http://www.facebook.com/walltowall.php?id=100000211796084&banter_id=1685023180&ref=nf#/johnh
Nơi ở
Sài Gòn
Giới Tính
Male
Trường
Marie Curie
Lớp
10A29...11A16...12A16
Niên khóa
2002 - 2005

Contact

Yahoo! Messenger
dec06_th

Following

Người theo dõi

Top