happyday2009

Nơi ở
HCM
Giới Tính
Male
Trường
NTMK
Lớp
12

Chữ ký

"THẾ GIỚI KHÁC BIỆT CỦA BẠN & SAMSUNG IT"
Galaxy Nguyễn Du 16/6 – 22/6/2009
Galaxy Nguyễn Trãi 23/6 – 29/6/2009
Tràng Tiền plaza 16/6 – 22/6/2009
Top