2008 Yeah1 High Skool Contest : SHARE YOUR VOICE

i các cổng trường trung học còn khép kín chờ đợi cho một mùa khai giảng, thì Yeah1 ở đây cùng bạn để khuấy động một mùa hè tràn ngập âm nhạc !
Top